Epistola I a Sf. Apostol Pavel către Corinteni. Fragmente alese.

Sfantul_Apostol_PavelM-am învrednicit să cercetez Epistola I a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, la sugestia unui suflet binevoitor. Citind-o, am redescoperit învăţătura plină de consistenţă a lui Pavel, transmisă către fraţii creştini din Corintul antic, pentru a-i întări pe aceştia în credinţa lui Hristos. O credinţă a Mântuirii prin abstinenţă şi, mai ales, prin Dragoste. Îndrăznesc să redau fragmentele care mi-au părut mie cele mai revelatoare:

Cap. 1

18. Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.

19. Căci scris este: “Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o”.

20. Unde este înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde e cercetătorul acestui veac? Au n-a dovedit Dumnezeu nebună înţelepciunea lumii acesteia?

21. Căci de vreme ce întru înţelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înţelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii. Continue reading Epistola I a Sf. Apostol Pavel către Corinteni. Fragmente alese.