CONSTITUŢIA ROMÂNIEI – MEDIU SĂNĂTOS

Stema Romaniei

ARTICOLUL 35

(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.

(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.

Sursa: Constitutia Romaniei

Fraţi jandarmi, poliţişti şi militari!