Ridicarile auto în Oradea: legale ‘au ba?

Hingheri de masini

Directorul Administraţiei Imobiliare Oradea (AIO), Cristian Beltechi, a oferit o replică la declaraţiile făcute luni de Horea Vuşcan – candidat PUER la Primăria Oradea. În esenţă, Vuşcan invoca mai multe texte de lege pentru a demonstra că ridicările auto pe care Serviciul Parcări al AIO le-a reluat din 2008 încoace, sunt ilegale.

Iată care sunt întrebările care reies în această problemă destul de complicată şi care e poziţia celor două părţi:

1. Are sau nu are Administraţia Imobiliară Oradea (AIO) prerogative legale să administreze drumurile publice în Oradea? Are AIO dreptul de a ridica maşini?

Ce susţine Vuşcan:

„AIO Oradea nu are calitatea de a ridica masinile deoarece, in conformitate cu art 64 din OUG 195/2002, doar administratorul drumului poate sa ridice vehiculul, in cazul de fata administratorul drumului este Consiliul Local Oradea in conformitate cu art 22 din OUG 43/1997, care prevede ca administrarea drumurilor locale se realizeaza de catre Consiliul Local al administratiei teritoriale pe raza carora se afla drumurile. E adevarat ca Consiliul Local Oradea putea sa delege realizarea materiala a activitatii de ridicare si depozitare a masinilor parcate ilegal dar aceasta activitate trebuie sa fie realizata in numele Consiliului Local, nu in nume propriu. Acest element este important deoarece schimba raspunderea si raporturile juridice, o firma nu poate ridica vehicule in nume propriu.

Ridicarea masinilor in nume propriu de catre o institutie in afara Consiliului Local este ilegala.

Chiar daca art 64 alin 2 din OUG 195/2002 prevede ca cel care a parcat ilegal trebuie sa suporte cheltuielile de ridicare, AIO nu poate solicita sume de bani in nume propriu deoarece dupa cum am aratat mai sus nu are calitatea de a o face in nume propriu, iar AIO nu are nici o relatie contractuala cu cel care a parcat ilegal si deci nu exista nici o obligatie de plata.

Dupa cum putem observa, Administratia Imobilara Oradea are o personalitate juridica distincta fata de Consiliul Local, identificata prin Cod Fiscal 21982927 spre deosebire de Consiliul Local Oradea identificat prin Ro 4230487, de asemenea pe situl Primariei, AIO poate fi gasit la institutii subordonate, dar legiuitorul a prevazut in mod expres că administratorul drumului este Consiliul Local, nu o societate subordonata. Sigur, AIO este subordonata Consiliului Local Oradea, dar ridicarea vehiculelor trebuie facut in numele Consiliului Local si nu al AIO. In concluzie, taxa de ridicare trebuia pretinsa in numele Consiliului Local si nu al AIO. Aceste element sunt important deoarece AIO Oradea a ridicat masina in nume propriu ceea ce in raport cu art 64 OUG 195/2002 este o fapta ilicita iar AIO Oradea trebuie sa raspunda atat civil cat si penal pentru aceasta fapta. De asemenea, trebuie sa facem disntinctie intre cele doua bugete, deoarece scopul prevederii expresa a legiuitorului este ca aceste taxe sa ajunga in bugetul local, nu la o terta societate. Insasi sanctiunea reprezinta o forma de reparatie a prejudiciului cauzat de contravenient fata de valorile si ordinea sociala, in concluzie, sumele trebuie sa ajunga la bugetul de stat, intraga societate fiind afectata de nerespectarea legilor de catre indivizii ei si nu in contul vreunei firme”.

Ce spune AIO:

„Cu privire la sustinerile potrivit carora AIO nu este administratorul drumurilor din Oradea, mentionam urmatoarele: drumurile publice sunt ale municipiului Oradea. Prin HCL nr.391/2007 a fost infiintata Administratia Imobiliara Oradea, institutie publica de interes local aflata in subordonarea Consilului Local al Municipiului Oradea. Conform Art.4. din HCL nr.391/2007 obiectul de activitate al instituţiei publice de interes local „Administraţia Imobiliară

Oradea” îl constituie, printre altele si administrarea, gestionarea, închirierea, întreţinerea şi vânzarea fondului imobiliar aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

In acest context sustinerile sunt nefondate.

In conformitate cu prevederile art. 22 din O.U.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, administrarea drumurilor de interes local se asigura de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora, iar în conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) din Legea nr.215/2001, republicată, în exercitarea atribuţiilor sale, consiliul local aproba înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale instituţiilor publice de interes local.

Administraţia Imobiliară Oradea are calitatea de a ridica vehiculele fiind instituţie publică în subordinea consiliului local, ridicarea efectuându-se la dispozitia scrisă a agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliţie a Judeţului Bihor.

2. Are sau nu are administraţia locală dreptul de a emite regulamente privind circulaţia pe drumurile publice?

horea vuscan

Ce susţine Vuşcan:

„Regulamentul Anexat la HCL 640 20 septembrie 2006 incalca, art 134 alin 2 OUG 195/2002 care prevede ca, regulamentul de aplicare al ordonantei va fi elaborat de catre Ministerul de Interne si va fi aprobat prin Hotarare de Guvern si nu de catre administratiile locale.

In momentul de fata, exista un regulament de aplicare, Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 dar aceasta hotarare nu face nici o referire la procedura prin care autovehiculele pot fi ridicate. Faptul ca, Guvernul nu a stabilit o procedura de ridicare a vehiculelor nu da dreptul autoritatilor locale sa adopte regulamente cu privire la OUG 195/2002 (dealtfel autoritatile au adoptat regulamente diferite in functie de interesele particulare), dreptul de a stabili regulamentul de aplicare al OUG 195/2002 revine Guvernului”.

cristian beltechi

Ce spune AIO:

„Cu privire la sustinerile potrivit carora administratia locala nu are niciun drept sa faca regulamente privind circulatia pe drumurile publice, in baza carora sa ridice masinile cetatenilor, facem urmatoarele mentiuni: potrivit art.128 din OUG nr.195/2002 autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:

  • stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;
  • iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de administrarea a parcărilor publice, a ridicării şi blocării autovehiculelor în municipiul Oradea stabileşte modul de administrare a parcărilor publice, a ridicării şi blocării autovehiculelor oprite/staţionate/parcate neregulamentar în municipiul Oradea şi prevede organizarea unor activităţi de protejare a domeniului public al municipiului Oradea de autovehiculele care ocupă ilegal aceste domenii”.

3. Este legală suma plătită de cetăţeanul căruia i se ridică maşina?

Ce susţine Vuşcan:

„In baza art 8 alin 1’1 din legea 544/2004, privind apararea unui drept legitim de interes public, solicitam anularea in parte a hotararii de consiliu local cu privire la taxele de ridicare, HCL 406/2011 anexa 16 pct 12 de la 1-7. deoarece in confrmitate cu art 64. OUG 195/2002 legiuitorul a prevazut ca contravenientul trebuie sa plateasca contravaloarea cheltuielilor de transport si depozitare.

Trebuie sa subliniem faptul ca, pretul este format din doua componente, cheltuiala si profit. Legiuitorul a prevazut in mod expres ca, contravenientul sa plateasca doar cheltuiala ridicarii si depozitarii nu si profitul aferent acestei activitati, ceea ce in realitate nu se intampla, pentru o masina cu greutate pana in 2500 kg taxa de transport este de 250 lei, daca masina nu a fost inca transportata taxa este de 125 lei, ceea ce in raport cu piata libera este exagerat.

AIO Oradea practica preturi excesive pentru ridicarea autovehiculelor incalcand legea care prevede ca, contravenientul, trebuie sa plateasca doar cheltuiala ridicarii si transportului. In presa locala, AIO Oradea se lauda cu profiturile realizate din taxele de ridicare.

De asemenea, taxele din aceasta hotarare sunt stabilite printr-o hotarare de consiliu local, nu printr-o evaluare fundamentata pe cheltuieli asa cum o cere legea, ori licitatie publica care sa dea posibilitatea cetateanului de a avea cel mai mic pret. De asemenea, daca s-ar respecta art 64 alin2 din OUG 195/2002 AIO Oradea nu ar avea profit din ridicarea vehiculelor”.

Ce spune AIO:

„Cu privire la sustinerile conform carora AIO nu are voie sa faca profit din ridicarea masinilor ci doar sa ceara contravaloarea cheltuieliii facute cu ridicarea, transportul si depunerea masinii in parcarea Primariei, mentionam urmatoarele:

Potrivit art.64 din OUG nr.195/2002, contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.

Conform art.156 din Hotărârii de Consiliu Local (HCL) nr.640/2006 taxele stabilite pentru ridicare, transport şi depozitare, taxele pentru staţionare de la intrarea în parcul auto până la eliberare sau taxele stabilite pentru blocarea autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, taxele pentru staţionare de la blocare până la deblocare şi după caz, taxa pentru staţionare neregulamentară sau amenda contraventionala sunt suportate de detinatorul autovehicolului.

In concluzie, administratia publica locala actioneaza, in domeniul parcarilor in conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate.

Art.27 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, prevede că autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă taxe locale.

Prin taxele stabilite se încasează contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate neregulamentar, cheltuieli care se suportă de către deţinătorul acestuia în conformitate cu prevederile art.64 al O.U.G. nr.195/2002 actualizată privind circulaţia pe drumurile publice. Încasarea taxelor nu se poate considera profit.

***

La cele arătate mai sus, concluzia o trageţi voi.

Personal, după ce mi-am prins urechile cercetând inclusiv articolele de lege invocate de cei doi, mi-am dat seama că problema e destul de complicată. E un hăţiş legislativ care poate balansa în ambele părţi. Cred că dacă ţi se ridică maşina şi vrei să-i acţionezi în judecată ai şanse să câştigi. Depinde însă şi cum interpretează toată treaba judecătorul…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *