Prefectul Ghilea se războiește în Justiție cu Județul

GhileaPrefectul Gavrilă Ghilea a anunţat atacarea în contencios a tuturor Hotărârilor Consiliului Judeţean privind reorganizarea insitituţiilor de cultură din Oradea. E vorba atât despre Hotărârile 4, 6 şi 7, din 27 ianuarie 2011, cât şi despre Hotărârile 14, 15 şi 16, emise pe 24 februarie, ce le modifică pe primele trei. De altfel, ultimele trei hotărâri au fost emise tot în urma unei solicitări a Prefecturii, care ceruse pe 21 februarie „reanalizarea spre revocare” a actelor decizionale emise la finele lunii ianuarie.

În motivaţia expusă ieri de prefect, se arată că, din punctul de vedere al Prefecturii, „hotărârile 14, 15 şi 16 care au modificat hotărârile 4, 6 şi 7 nu au rezolvat problemele de legalitate deja constatate”.

Dimpotrivă, a arătat Ghilea, modificările „sunt minime şi constau doar în acoperirea nulităţii actului administrativ prin încălcarea Ordonanţei de Guvern nr. 63/2002, privind obligativitatea ca noile denumiri să aibă avizul Comisiei Judeţene Bihor pentru Atribuirea de Denumiri”.Prefectul a punctat trei motive pentru care Prefectura consideră ilegale hotărârile CJ Bihor.

Prefectul Gavrilă Ghilea a atacat hotărârile CJ Bihor privind reorganizarea instituţiilor de cultură din Oradea: Teatrul de Stat Oradea, Teatrul de Copii şi Tineret Arcadia, Filarmonica de Stat Oradea. Teatrul de Stat s-a fost împărţit în Teatrul Regina Maria şi Teatrul Szigligeti. Teatrul Arcadia a fost absorbit de primele două instituţii teatrale care, de altfel, au preluat şi ansamblurile folclorice de la Filarmonică. Hotărârile CJ înfiinţau, totodată, un teatru de limbă maghiară de sine stătător după o pauză de jumătate de veac. Iar prefectul Ghilea a atacat aceste hotărâri tocmai pe 15 martie, sărbătoarea naţională a maghiarilor. Ghilea a declarat, însă, pentru Jb că e o simplă coincidenţă. Prefectul a justificat atacarea în instanţă a acestor acte acum, pentru că o întârziere suplimentară ar fi dus la punerea pe ordinea de zi a CJ Bihor de la finele acestei luni, a altor proiecte de hotărâri ce ţin de reorganizarea activităţii la instituţiile de cultură…

O dată atacată, reorganizarea gândită de Executivul Consiliului Judeţean se suspendă de drept, până la o decizie judecătorească definitivă. Aceasta chiar dacă Teatrul Regina Maria şi Teatrul Szigligeti se află în plin proces de organizare, cele două instituţii având deja ştampile proprii şi managerii interimari – Daniel Vulcu (PNL) şi Czikker Katalin (UDMR) – şi-au intrat deja în atribuţii.

Justificările prefectului

Trei motive au stat la baza acţiunii îndreptate de prefect împotriva administraţiei judeţene. Primul motiv: nerespectarea Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională, în conformitate cu care instituţiile şi autorităţile publice au obligaţia de a proceda la consultarea opiniei publice în cazul luării unor decizii cu impact deosebit asupra comunităţii. „Cred că suntem într-o asemenea situaţie, fapt dovedit şi de reacţiile negative înregistrate în cadrul societăţii civile orădene”, a spus Ghilea.

Al doilea motiv: „Nu avem de-a face cu o reorganizare, pentru că o astfel de procedură presupune fie comasare, fie absorbţia unei instituţii de către alta, fie schimbarea modalităţii de finanţare a unei instituţii”.

În fine, al treilea motiv invocat de prefect se referă la regulamentul adoptat prin Hotărârea nr. 4. Prefectura consideră că primul articol din regulamentul respectiv „este contradictoriu cu restul prevederilor, deoarece nu conţine dispoziţii cu privire la reducerea posturilor sau la preluarea personalului, a patrimoniului sau a bugetului instituţiilor existente, în timp ce restul regulamentului abordează astfel de aspecte dar fără a fi menţionate procedurile efective”.

Fără calcule politice?

Ghilea a mai ţinut să facă o precizare: „Niciodată nu am atacat în contencios dintr-un impuls negativ ori din considerente de calcul politic sau personal. Lucrul acesta se vede şi din faptul că, până acum, am avut de fiecare dată câştig de cauză, iar deciziile noastre s-au dovedit a fi temeinice”, şi-a încheiat prefectul pledoaria.

Citește și Bihor Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *